Notre agenda

Distanciel

Réunion ETVPD Hautes-Pyrénées

La prochaine rencontre Equipe Territoriale Vieillissement et Prévention de la Dépendance permettra de réunir les différents acteurs et partenaires locaux.

en ligne

Formation STEP 1 ICOPE

L'ERVPD du Gerontopole - CHU de Toulouse vous propose un webinaire de formation pour la réalisation du STEP 1 ICOPE.

En savoir plus

en ligne

Formation STEP 1 ICOPE

L'ERVPD du Gerontopole - CHU de Toulouse vous propose un webinaire de formation pour la réalisation du STEP 1 ICOPE.

En savoir plus

Voir toutes les dates

formation

ALZHEIMER - Postgrau en Acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu

Conèixer les implicacions del deteriorament cognitiu en el pacient d'Alzheimer i la seva família.

Públic : Titulacions universitàries en l'àmbit sanitari o social
Format : Presencial / on-line
Durada : 300 hores (30 ECTS)
Ubicació : Andorra
Idioma : en català
Contacte : sesque@uda.ad

Dates per venir :

Setembre a desembre de 2019

META :

  • Desenvolupar actituds relacionals especialitzades i habilitats de comunicació i interacció amb el pacient d'Alzheimer i la seva família.
  • Aprendre els conceptes bàsics dels processos de suport per a la presa de decisions, des del punt de vista ètic

Je m'inscris à la formation

Accéder au formulaire