Coordinadors referents de l'equip

M. Cruz Obiols Ramon

Secretària Tècnica de l'Àmbit Metropolità Nord. Regió Sanitària de Barcelona.

Servei Català de la Salut

rcruz@catsalut.cat

Mme Griñó Salas Ruth

Servei d'Atenció Primaria Barcelonès Nord i Maresme.

Institut Català de la Salut

rgrino.mn.ics@gencat.cat

Mme Magda Lladó Blanch Magda

Adjunta a direcció de Servei d'AP del Barcelonès Nord i Maresme

Institut Català de la Salut

mllado.bnm.ics@gencat.cat

Mme Martinez Gálvez Susanna

Cap d'Àrea atención Primària i Coordinadora infermeria ABS 8-10

Badalona Servicios Asistenciales (BSA)

smartinez@bsa.cat

M. Mas Bergas Miquel Àngel

Adjunt a la direcció clínica territorial de cronicitat Metropolitana Nord

Institut Català de la Salut

miquelmas.mn.ics@gencat.cat

M. Miralles Basseda Ramon

Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord. Director

Institut Català de la Salut

ramon.miralles@uab.es

Mme Mireia Rodríguez García

Secretària Tècnica de l'Àmbit Metropolità Nord. Regió Sanitària de Barcelona.

Servei Català de la Salut

mrodriguezg@catsalut.cat

Mme Pérez López Sònia                                                                

Cap de Servei d'Atenció Primària i Cap Clínica del ABS 8-10

Badalona Servicios Asistenciales (BSA)

slopez@bsa.cat

M. Pérez-Castejón Joan Manel

Cap de Servei de Geriatria i Cures Pallatives

Badalona Servicios Asistenciales (BSA)

jpcastejon@bsa.cat

Mme Real Vàzquez Maria Jesùs

Servei d’Atenció Integral a Domicili - Coordinadora de prestacion socials

Badalona Servicios Asistenciales (BSA)

mjreal@bsa.cat

Mme Rodoreda Noguerola Sara

Metgessa atenció primària. Suport assistencial al SAP Barcelonès nord i Maresme

Institut Català de la Salut

srodoreda.mn.ics@gencat.cat

La nostra agenda