Diari

Workshop

online

1a Workshop Optimage

D'una banda, aquests primers objectius del taller per compartir la situació actual de les activitats de farmàcia clínica en 2 temes principals: Revisió de Medicaments compartits i la reconciliació de medicaments en banda i banda dels Pirineus.

D’altra banda, té com a objectiu iniciar un treball sobre les normes europees per a l’atenció farmacèutica a Europa i els mitjans per optimitzar l’atenció terapèutica de la gent gran.

aptitude
programme
workshop